Més clar que la llum del dia (Ésser evident. Molt clar)

Temes associats al refrany: maneres de dir