Més aviat (Més tost, amb preferència)

Temes associats al refrany: maneres de dir