Mà d'obra (Treball manual invertit en la confecció, construcció, etc., d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, treball