Llevat que (A menys que, fora que)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Salvo que (A menos que, a no ser que)