Llesqueu molts anys! (Fórmula humorística de salutació, deformació de "visqueu molts anys")

Temes associats al refrany: maneres de dir