Llengua de draps (Parlament confús, gens clar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlar