Llaurar fondo (Aplicar-se plenament, intensament, a un treball, una activitat, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Labrar fondo (Aplicar plenamente, intensamente, a un trabajo, una actividad, etc.)