Llaurar en arena (Fer feina en va, esforçar-se inútilment, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Labrar en arena (Trabajar en vano, esforzarse inútilmente, etc.)