Li agrada més un vagarí que cent retories (Es diu d'una persona malfeinera i rodamón)

Temes associats al refrany: maneres de dir, treball