La processo es llarga i el ciri molt curt (Aconsella administrar be les coses per a que duren)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): La procesión es larga y el cirio muy corto (Aconseja administrar bien las cosas para que duren)