La pàtria del savi és el món (Vol dir que els homes d'esperit molt ample i cultivat saben adaptar-se als ambients de tots els països)

Temes associats al refrany: mon, saberTraducción al castellano (google): La patria del sabio es el mundo (Quiere decir que los hombres de espíritu muy amplio y cultivado saben adaptarse a los ambientes de todos los países)