La mel sa la mengen perquè és dolça. (Significa que les persones amables de tracte són estima- des de to)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): La miel incluida la comen porque es dulce. (Significa que las personas amables de trato son estimadas de tono)