La mare que va! [i el pare que ve!] ( Expressió usada per a denotar admiració, sorpresa, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): La madre que va! [Y el padre que viene!] (Expresión usada para denotar admiración, sorpresa, etc.)