La mare que et va parir! [o qui el va parir! etc.] (Exclamació per expressar indignació contra algú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): La madre que te parió! [O quien lo parió! etc.] (Exclamación para expresar indignación contra alguien)