La fam és mala consellera (La necessitat porta en ocasions a realitzar accions poc meditades)

Temes associats al refrany: consellsTraducción al castellano (google): El hambre es mala consejera (La necesidad lleva en ocasiones a realizar acciones poco meditadas)