La corda, o bé estira per tots, o per ningú (Vol dir que cal servar la justícia sense fer accepció de persones)

Temes associats al refrany: justicia