Justa la fusta (Exclamació equivalent a: «Això mateix! exactament!»)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Justa la madera (Exclamación equivalente a: «Esto mismo! Exactamente»)