Ja hi estem anant (Expressió que invita a mamprendre alguna acció immediatament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ya estamos yendo (Expresión que invita a emprender alguna acción inmediatamente)