Inflar l'orella (Malaconsellar amb insistència)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Inflar la oreja (Malaconsellar con insistencia)