Importar un pito [o tres pitos] (Tenir un interès o una importància mínima, no interessar gens)

Temes associats al refrany: maneres de dir