I un be negre! (De cap manera; frase amb què es rebutja o menysprea una pretensió o una afirmació d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir