I tant! (Exclamació que equival a naturalment, evidentment)

Temes associats al refrany: maneres de dir