I pus! (Es diu per indicar que ha romàs escarmentat d'una cosa i que no tornarà a caure-hi)

Temes associats al refrany: maneres de dir