Hora extra (Treballar més de la jornada laboral)

Temes associats al refrany: maneres de dir, treball