Haver sentit tocar campanes i no saber on (Saber vagament, imperfectament, tergiversada, la veritat d'un fet)

Temes associats al refrany: maneres de dir, campanaTraducción al castellano (google): Haber oído tocar campanas y no saber dónde (Saber vagamente, imperfectamente, tergiversada, la verdad de un hecho)