Haver-se empastat la llengua (No dir res absolutament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar, cos huma