Haver-ni tan poc com mosques blanques [de persones o coses] (No haver-n'hi gens)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals