Haver nascut amb mala estrella, [o en divendres] (Tindre mala sort)

Temes associats al refrany: maneres de dir, setmanaTraducción al castellano (google): Haber nacido con mala estrella, [o en viernes] (Tener mala suerte)