Haver-n'hi per estona (Ésser llarg de resoldre)

Temes associats al refrany: maneres de dir