Haver-n'hi per dies (Ésser llarg de resoldre)

Temes associats al refrany: maneres de dir