Haver menjat llengua (Expressió usada per a indicar que algú xerra molt)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlarTraducción al castellano (google): Haber comido lengua (Expresión usada para indicar que alguien habla mucho)