Haver-lo mossegat el gos d'en Mandra (No fer gens de feina)

Temes associats al refrany: treball, maneres de dir, animals