Haver-hi un "viva el Rei" (Haver-hi baralles, desordre, escàndol)

Temes associats al refrany: maneres de dir