Haver-hi un sagramental (Haver-hi un escàndal, un esvalot)

Temes associats al refrany: maneres de dir