Haver-hi mar de fons (Haver-hi conflicte gros, grans dificultats, baralles, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, marTraducción al castellano (google): Haber mar de fondo (Haber conflicto grande, grandes dificultades, peleas, etc.)