Haver-hi cosa davall es terròs (Haver-hi cosa oculta, misteri, intriga)

Temes associats al refrany: maneres de dir