Haver-hi altar fumat i missa de tres (Haver-hi una gran festa o solemnitat. Irònicament, haver-hi baralles i conflictes))

Temes associats al refrany: maneres de dir, la festa