Ha quedat com fava ( No traure trellat d'un fet)

Temes associats al refrany: plantes, maneres de dir