Guitza! [o Reguitzes !!!] (Exclamació que denota enuig, molèstia)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Coz! [O Reguitzes!] (Exclamación que denota enojo, molestia)