Guardar-se una poma per a la set (No gastar, no consumir, etc., totalment una cosa prevenint una eventual necessitat futura)

Temes associats al refrany: maneres de dir, plantesTraducción al castellano (google): Guardarse una manzana para la sed (No gastar, no consumir, etc., Totalmente algo previniendo una eventual necesidad futura)