Guanyar la ceba (Esser el darrer dels guanyadors en un concurs o juguesca. Es diu per la carrera a peu de la cordera, on al primer corredor que arriba li donen una cordera, al segon un parell de pollastres, i al terç i darrer premiat una ceba)

Temes associats al refrany: joc, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ganar la cebolla (Ser el último de los ganadores en un concurso o apuesta)