Gran com una casa de pagés (Fer moltes malifetes i extravagàncies)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oficis