Gran com un temple (Fer moltes malifetes i extravagàncies)

Temes associats al refrany: maneres de dir