Girar la cara de davant darrere (Expressa la violència del fet o de l’amenaça de bufetejar algú)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma