Girar el ventrell (Fer oi, produir ganes de vomitar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma