Gens per això (Expressió que introdueix una negació adversativa)

Temes associats al refrany: maneres de dir