Gens ni mica (Ni en el més mínim)

Temes associats al refrany: maneres de dir