Geniüt com un bitxo (Dit per a referir-se a algú que s'enfada facílment)

Temes associats al refrany: maneres de dir