Fur intern (Els dictats de la consciència)

Temes associats al refrany: maneres de dir