Fugir d'estudi (Canviar de conversació per eludir un tema que no interessa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Huir de estudio (Cambiar de conversación para eludir un tema que no interesa)